„Képzett munkaerő megtartása és vonzása a Közép- és Kelet-európai országokban”

Mórahalom városi önkormányzat szervezésében testvérvárosi találkozó kerül megrendezésre mórahalmon, melynek központi témája a képzett munkaerő országok közötti áramlása

A „Képzett munkaerő megtartása és vonzása a Közép- és Kelet-európai országokban”címmel benyújtott,
588343-CITIZ-1-2017-1-HU-CITIZ-TT
azonosító számú pályázat az Európa a polgárokért program keretében támogatásban részesült. A program keretében megvalósuló testvérvárosi találkozó fő célja, hogy a képzett munkaerő országok közti vándorlásához kapcsolódó témákban viták, tapasztalat-cserék lefolytatására kerüljön sor. A programról részletes információk olvashatók a www.towntwinning.morahalom.hu oldalon.

Europe_for_Citizens_kiadvány_HU_ENG-1

Töltse le összefoglaló kiadványunkat az „Európa a Polgárokért” Program keretében megvalósult testvértelepülési találkozó szakmai programjainak tematikus megállapításairól, üzeneteiről.

A projekt által a programban résztvevő állampolgároknak lehetőségük nyílik kifejezni a munkaerő-áramlás EU szintű politikájával kapcsolatos véleményüket, ötleteiket, illetve olyan javaslatok is megfogalmazásra kerülhetnek, melyek lehetséges megoldási alternatívákat eredményezhetnek. Ily módon a viták lefolytatása az uniós döntéshozatali folyamatban való közvetett részvétel lehetőségét is biztosítja a Projektben közvetlenül résztvevő európai polgárok számára. Ezen kívül a „versenyképesség”, valamint a helyi közösségek fejlesztésében meghatározó „önkéntesség” napirendre tűzése szintén a Projekt „európai dimenzióját” erősíti.

A projekt során konferencia kerül megszervezésre egy testvérvárosi találkozó keretében, ahol Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere, mint házigazda nyitja meg köszöntőjével a konferenciát, majd Gyarmati Zoltán a Csongrád Megyei Önkormányzat Paktumiroda vezetője ismerteti a Csongrád Megyei Foglalkoztatási paktum előzményeit és aktualitásait. Ivanovné Makovits Tünde a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője a mórahalmi foglalkoztatást bővítő program lehetőségekről tart előadást, illetve az SZTE- Europe Direct Szeged képviselője egy Európai szintű kitekintést, helyzetértékelést tár fel a résztvevőknek. Farkas Adrián a HSA Kft. régió és szakmai vezetője a munkaerő-piaci helyzetet mutatja be a Kelet-Magyarországi régió tükrében, Csányi László Mórahalom Városi Önkormányzat alpolgármestere a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésének ösztönzéséről tart előadást, illetve a Civitas Europica Centralis Alapítvány ismerteti a testvértelepülések helyzetértékelésének összegző bemutatását.

Továbbá workshopok kerülnek megrendezésre, ahol Csíkszentmárton, Párkány, Temerin, Uniejów, Zsombolya és Evje og Hornnes települések interaktív módon mutatják be helyi munkaerőpiaci programjaikat, valamint a Projekt jövőbeli fenntarthatósága érdekében meghatározzák a jövőbeli, projekt-szintű együttműködés lehetőségeit.

A program keretében a delegációk helyszíni látogatásokon vesznek részt, mely során gyakorlati ismeretekre tehetnek szert olyan helyi tapasztalatok megismerésével, melyek a helyi ipar- és turizmusfejlesztéshez kapcsolódnak.

A program az Európai Unió „Európa a polgárokért” programjának társfinanszírozásával valósul meg.

Europe_for_C_infopage_en

 A3_plakát_HUA3_plakát_EN