A programról

Az Európai Uniót a polgárok alkotják, és a polgárokért van. Rendkívül fontos, hogy ösztönözzük és elősegítsük a polgárok részvételét az Európai Unióban és mindabban, amit az Unió képvisel. Ennek érdekében többféle intézkedésre van szükség.

Az „Európa a polgárokért” program fontos eszköze annak, hogy az Unió 500 millió lakosa hatékonyabban kapcsolódhasson be az Unió fejlődésébe. A program olyan rendszereket és tevékenységeket finanszíroz, amelyekben a polgárok részt vehetnek, hangsúlyozza Európa közös múltját és értékrendjét, és támogatja az Unió fejlődéséért való személyes felelősségvállalás kialakulását.

A program célja

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió közös történelmének, sokszínűségének és működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

A program éves prioritásai

Az éves prioritásokat az Európai Bizottság a program általános célkitűzéseivel összhangban, a programbizottsággal folytatott egyeztetést követően határozza meg. A pályázókat arra kérik, hogy a program célkitűzéseivel összhangban hozzák létre projektjeiket, és tartsák szem előtt az éves prioritásokat. Az éves prioritások az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) és az Európai Bizottság weboldalán kerülnek kihirdetésre.

Eddig évente változtak ezek a prioritások. 2016-tól viszont több évre vonatkozóan végig alkalmazhatóak a program további időszakában (2016 és 2020 között) is, így a pályázóknak több idejük lesz projektjeik megtervezésére és előkészítésére.

Egyenlő hozzáférés

Az „Európa a polgárokért” programnak nemen, fajon vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármely megkülönböztetés nélkül valamennyi európai polgár számára hozzáférhetőnek kell lennie. A projektszervezőknek megfelelő figyelmet kell szentelniük a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség előmozdítására. Különös figyelmet kell fordítani a nehezen bevonható csoportokra.

A program felépítése

A program végrehajtása két ágon és egy horizontális intézkedésen keresztül történik:

  • ág: Európai emlékezés: az európai emlékezéssel, közös történelmünkkel és értékeinkkel, valamint az Unió céljával kapcsolatos tudatosság növelése.
  • ág: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel: az uniós szintű demokratikus szerepvállalás és a polgári részvétel ösztönzése.

Ezen ág intézkedései:

  • Testvérváros-program
  • Városok hálózatai
  • Civil társadalmi projektek